POISE PRESENTATION

image
สร้างบุคลิกภาพที่สง่า เพื่อนำไปสู่การเป็นนักนำเสนอมืออาชีพ
เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ฝึกฝนหลักการนำเสนอกับสไลด์
และการนำเสนอแบบ 1-on-1 พร้อมฝึกปฏิบัติ
เพื่อให้ผู้ฟังสามารถติดตามการนำเสนอได้ง่าย และน่าประทับใจ
 
 
 
 
 
สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกและเรียนรู้
1. ค้นพบจุดเด่นในการนำเสนอของตนเอง และแก้ไขจุดอ่อนในการนำเสนอ
2. บุคลิกของนักนำเสนอที่มีความมั่นใจ รวมถึงการใช้ภาษากาย (Body Language) การเคลื่อนไหวร่างกาย และการใช้น้ำเสียง
3. เทคนิคช่วยลดอาการตื่นเต้น ประหม่า ที่เกิดขึ้นก่อน และระหว่างการนำเสนอ
4. หลักการตอบคำถามแบบมืออาชีพ
5. การปิดการนำเสนออย่างประทับใจ
 
 
Powered by MakeWebEasy.com